Advanced topic on Initial Modifier – GMAT Sentence Correction

Chào mọi người,

Hôm nay VietAccepted xin chia sẻ với các bạn một topic khá là tricky trong nhiều câu hỏi GMAT về mối quan hệ của Initial Modifier với phần nội dung chính của câu.

Các bạn có thể đọc thử qua câu hỏi sau nhé

Over the course of the eighteenth century, the average output of ironwork tripled as a result of several improvements in blowing machinery and because coal replaced charcoal as the fuel used in the smelting of iron ore.

A. Over the course of the eighteenth century, the average output of ironwork tripled as a result of several improvements in blowing machinery and because coal replaced charcoal as the fuel used in the smelting of iron ore. 
B. Over the course of the eighteenth century a tripling in the average output of ironwork was due to the replacement of charcoal by coal for the fuel used in the smelting of iron ore, in addition to several improvements in blowing machinery. 
C. With charcoal’s being replaced by coal as the fuel used in the smelting of iron ore and several improvements in blowing machinery, the average output of ironwork tripled over the eighteenth century. 
D. The replacement of charcoal with coal for the fuel used in the smelting of iron ore and several improvements in blowing machinery, the average output of ironwork tripled over the eighteenth century. 
E. Charcoal being replaced by coal as the fuel used in the smelting of iron ore, and several improvements in blowing machinery, which tripled the average output of ironwork over the course of the eighteenth century. 

Đa số các bạn sẽ loại được câu CDE và còn hai đáp án là A và B. Tuy nhiên, nếu nhìn qua về mặt cấu trúc và ngữ pháp cơ bản thì cả hai câu đề có vẻ hợp lý; Điều này khiến nhiều bạn không đưa ra được lựa chọn chính xác. 

Đối với việc chọn lựa giữa A và B sẽ là câu chuyện liên quan đến một phần rất quan trọng của các câu hỏi Sentence Correction của GMAT liên quan đến MEANING.

Ở đây, bài học quan trọng các bạn cần nắm chính là

Initial Modifier, hay cụ thể hơn ở câu này chính là introductory prepositional modifier, ngoài việc bổ nghĩa cho chủ ngữ như lý thuyết cơ bản chúng ta thường học thì còn đóng vai trò như là ADVERB để bổ nghĩa cho động từ (VERB) ở mệnh đề phía sau.

Phân tích đáp án B 

B. Over the course of the eighteenth century a tripling in the average output of ironwork was due to the replacement of charcoal by coal for the fuel used in the smelting of iron ore, in addition to several improvements in blowing machinery. 

Modifier: Over the course of the eighteenth century

Verb phía sau: was (động từ trong mệnh đề chính)

Như vậy Meaning của câu sẽ có nghĩa là 

A tripling in the average output WAS over the course of the eighteenth century.

Như vậy Meaning câu này bị sai

Phân tích đáp án A 

A. Over the course of the eighteenth century, the average output of ironwork tripled as a result of several improvements in blowing machinery and because coal replaced charcoal as the fuel used in the smelting of iron ore. 

Modifier: Over the course of the eighteenth century

Verb chính phía sau: tripled

Như vậy Meaning của câu sẽ có nghĩa là 

The average output of ironwork TRIPLED over he course of the eighteenth century

Như vậy câu này có nghĩa và sẽ là đáp án đúng của chúng ta.

 

Tham khảo thêm các  tài liệu luyện thi GMAT 

Join our GMAT Group on Facebook