Avalanches at Rogers Pass in Glacier National Park killed more than 200 people between 1885 and 1910

4/ Avalanches at Rogers Pass in Glacier National Park killed more than 200 people between 1885 and 1910, but they are now controlled if not prevented; cannons are fired at the slopes to make snow masses fall before they become dangerous.

(A) Avalanches at Rogers Pass in Glacier National Park killed more than 200 people between 1885 to 1910, but they

(B) More than 200 people have been killed by avalanches between 1885 and 1910 at Rogers Pass in Glacier National Park, but they

(C) Between 1885 and 1910, more than 200 people were killed by avalanches at Rogers Pass in Glacier National Park, but they

(D) More than 200 people have been killed by avalanches at Rogers Pass in Glacier National Park between 1885 and 1910, but such avalanches

(E) Avalanches at Rogers Pass in Glacier National Park killed more than 200 people between 1885 and 1910, but such avalanches

Phân tích 

Một số lỗi sai nổi bật trong các đáp án 

  1. They/ such avalances
  2. Killed/have been killed/ were killed.

Trong GMAT SC, khi các bạn sử dụng THEY làm pronoun thì chữ they này sẽ thay thế cho Noun và modifier đi kèm với nó. Đây là một điểm đặc biệt thường dùng trong bài thi Sentence Correction mà các bạn ít gặp trong ngữ pháp bình thường.

Tuy nhiên, nếu sử dụng THEY như trong câu gốc thì chữ THEY này sẽ nói về “avalanches …between 1885 and 1910” nhưng phần sau lại nói về “avalances…now” sẽ khiến nội dung câu illogical. Do đó, chúng ta cần sử dụng “such avalanches”. 

--> Loại đáp án A,B,C

Còn lại câu D và E 

(D) More than 200 people have been killed by avalanches at Rogers Pass in Glacier National Park between 1885 and 1910, but such avalanches

(E) Avalanches at Rogers Pass in Glacier National Park killed more than 200 people between 1885 and 1910, but such avalanches

Câu D sử dụng thì hiện tại hoàn thành cho một hành động xảy ra từ trong quá khứ nên không hợp lý. Câu E tránh được lỗi này bằng việc sử dụng “killed” là động từ ở dạng quá khứ đơn.

Đáp án đúng: E

Câu hỏi trích từ sách Official Guide GMAT Advanced 2020 

Tham gia group ÔN THI GMAT để cập nhật tài liệu và phương pháp ôn thi ở đây nhé các bạn 

Group chia sẻ thông tin và kinh nghiêm apply học bổng MBA