Nguyễn Dương Thanh Thảo: GMAT 740 – Master in Management, London Business School, UK

Reading là phần mình tâm đắc nhất ở khoá học GMAT tại VietAccepted. Các phương pháp và bài học giúp mình tăng nhanh tốc độ đọc hiểu cũng như biết cách “make an educated guess” khi làm bài. Anh Hưng giúp mình thay đổi tư duy khi tiếp cận bài thi GMAT thay vì cố gắng hiểu tại sao đáp án đúng lại đúng thì mình tập trung hiểu tại sao đáp án sai lại sai. Phần tiếp theo nữa là Prethinking, một công cụ hiệu quả giúp mình làm bài Critical Reasoning. Mình có đọc về Prethinking của e-GMAT nhưng thấy rất mơ hồ, và chỉ sau khi học với anh Hưng mình mới hiểu đúng bản chất và biết cách áp dụng hiệu quả.