Lê Hoàng Sơn: GMAT 760

Đọc hiểu là kỹ năng quan trọng nhất. Thay vì đọc hiểu lan man cả một bài đọc rất dài của GMAT, mọi người cần tập trung đọc hiểu được Main Idea của bài đọc, cũng như nội dung chính của từng đoạn như thế nào. Các bài học của VietAccepted giúp mình cải thiện điều này rất nhiều. Bên cạnh đó, chiến lược cho phần Sentence Correction rất tập trung của VietAccepted cũng giúp mình rút ngắn thời gian làm bài cho mỗi câu hỏi xuống chỉ còn 40 đến 45 giây. Ngay cả khi các bạn giỏi tiếng Anh rồi, mình nghĩ vẫn nên đăng ký học tại VietAccepted để luyện tập những tips và phương pháp làm bài giúp tăng điểm thi lên cao nhất có thể.