Thiện Mỹ: 7.5 IELTS

Đề thi Writing ngày 27/10/2018 được đánh giá là một đề thi lạ và khá khó. Nhưng những phương pháp viết đoạn văn, viết câu, cũng như làm sao liên kết logic trong đoạn văn học được tại VietAccepted đã giúp Mỹ viết được bài một cách hiệu quả ngay cả khi không có nhiều ideas. Còn phần thi Writing Task 1, những phương pháp đọc charts, nhìn số liệu theo đúng yêu cầu đề bài đã giúp Mỹ viết bài không quá khó khăn.