Nguyễn Lê Phương Khanh, 39 Verbal GMAT

Mình học 2 khoá Verbal với VietAccepted, một khoá cơ bản và một khoá Nâng Cao. Những gì mình học trên lớp và ôn tập trên Online Platform của trung tâm dành cho học viên đã giúp mình bứt phá điểm GMAT lên được 39 điểm Verbal. Đây là điểm số mình không hề nghĩ đến khi bắt đầu học GMAT. Tài nguyên học tập và luyện thi tại VietAccepted nhiều vô cùng. Chỉ là các bạn có chăm chỉ học được hết hay không mà thôi.