Hoàng Trúc Anh

Nhận xét sẽ bao gồm 3 phần chính: Tài liệu | Phương pháp | Giáo viên. Tổng thể cảm nhận là highly reccommend Vietaccepted.

Về tài liệu: số lượng sách và tài liệu là nhiều và học hoài không hết. Ngoài ra, bạn còn có online course của Vietaccepted để học thêm ở nhà.

Về phương pháp: ở Vietaccepted, cách giải bài sẽ được hệ thống hóa, có nghĩa là câu hỏi dạng này sẽ có phương pháp giải như này. Việc này giúp việc làm bài hiệu quả và tăng tốc độ. Cả hai điều này đều quan trọng nếu bạn aim điểm Gmat cao. Ngoài ra, anh Hưng cũng có các tips làm bài hữu dụng trong phòng thi, và chỉ có những người có rất nhiều kinh nghiệm trong Gmat mới có thể biết được tips làm bài boost điểm này.

Đặc biệt anh Hưng là một người thầy rất có tâm và đam mê với việc giảng dạy. Mình nhớ có một lần anh Hưng đã nói kiên quyết là sau này khóa học online sẽ được consider là một phần bắt buộc trong phần học luôn, thay vì additional như hiện tại. Có nghĩa là anh Hưng rất quan tâm đến quá trình học, kiến thức của học viên, và mong muốn học viên nỗ lực rồi cải thiện, thay vì việc chỉ đến lớp rồi về như các trung tâm mình đã từng học.

Mình tin là nếu bạn đến Vietaccepted, thì với tài liệu dồi dào, phương pháp hiệu quả, và ngừoi thầy có tâm, bạn hoàn toàn có thể đạt số điểm Gmat mong muốn nếu bạn chịu nỗ lực.