Cách dùng BEING trong GMAT Sentence Correction

Chào các bạn,

Hôm nay chúng ta cùng thảo luận về BEING – một trong những chủ đề rất kinh điển của đề thi GMAT nhé.

RULE CƠ BẢN

Không bắt đầu một modifier với Being.

CÁCH DÙNG BEING ĐÚNG TRONG GMAT

(1) Being phải nằm trong một cấu trúc bị đông

During the 1950s, as part of their therapy, young polio victims learning to live with their disabilities were helped to practice falling so that they could learn to fall without being hurt. --> Câu này chính xác do being hurt là dạng bị động 

Being heavily committed to a course of action, especially one that has worked well in the past, is likely to make an executive miss signs of incipient trouble or misinterpret them when they do appear.--> Câu này chính xác do being hurt là dạng bị động 

(2) Being phải ở dạng Gerund (ING-noun) (ví dụ khi các bạn viết “the action of being something” được xem như là a NOUN trong câu)

Một comment nữa về BEING được viết bởi Ron Purewal