November 16, 2001, was a Friday. If each of the years 2004, 2008, and 2012 had 366 days, and

November 16, 2001, was a Friday. If each of the years 2004, 2008, and 2012 had 366 days, and the remaining years from 2001 through 2014 had 365 days, what day of the week was November 16, 2014?

A. Sunday
B. Monday
C. Tuesday
D. Wednesday
E. Thursday

Bài giải 

Từ 2001 đến 2014 chúng ta có 3 năm nhuận (leap years) và 10 năm là năm không nhuận.

Các năm nhuận có 366 ngày còn năm không nhuận có 365 ngày.

Tổng số ngày từ 16/11/2001 đến 16/11/2014 sẽ là 10*365 + 3*366

Ngày 16/11/2001 là Friday và cứ sau 7 ngày thì lại là Friday nên vòng lặp là bội của 7. 

Chính vì vậy chúng ta cần tìm 10*365 + 3*366 chia cho 7 sẽ dư mấy. Số gần nhất 365 và 366 mà chia hết cho 7 là 364.

Do đó, ta có 10*365 + 3*366 = 10*(364+1) + 3*(364+2) và phần dư ra là 10*1+3*2 = 16.

Lấy 16 chia 7 dư 2. Nên từ thứ 6 dư thêm 2 ngày sẽ thành chủ nhật 

Đáp án: A 

 

Tham gia group ÔN THI GMAT để cập nhật tài liệu và phương pháp ôn thi ở đây nhé các bạn 

Group chia sẻ thông tin và kinh nghiêm apply học bổng MBA