Sử dụng Which-modifier trong GMAT Sentence Correction

Chào các bạn,

Hôm nay VietAccepted sẽ chia sẻ một bài học GMAT SC mới liên quan đến WHICH modifier. Đây là phần mà có rất nhiều điểm khác với các nội dung thường gặp trong văn phạm bình thường. Do đó, trước khi đi vào bài học, các bạn cần nhớ rằng với GMAT SC thì chúng ta cần phải follow theo quan điểm của người ra đề và nếu GMAC nói A còn sách văn phạm nói B thì có nghĩa là GMAC đúng 🙂

Cách sử dụng WHICH 

Which modifier trong GMAT sẽ bổ nghĩa cho 

  • Cho 1 danh từ 
  • Và danh từ này cần phải đứng ngay trước which

Tiếp theo nữa

  • Which không được bổ nghĩa cho cả câu phía trước. Đây là phần rất khác với IELTS Writing mà các bạn đã học. 

Nói một cách chính xác hơn thì Which có thể bổ nghĩa 

  • Case 1: Danh từ đứng ngay trước dấu phẩy 
  • Case 2: Danh từ + prepositional phrase mà đứng ngay trước dấy phẩy 

Case 2 là một trường hợp rất tricky và dựa theo MEANING rất nhiều. Do đó, các bạn cần đọc hiểu câu và dựa theo context để xác định xem WHICH đang bổ nghĩa cho từ nào trong câu.

Các bạn có thể tham khảo hai câu sau nhé

1/ The old capitol building in Benicia, which was the capital city of California …

--> Trong câu này “which” bổ nghĩa cho “Benicia”

2/ The old capitol building in Benicia, which was built in under a year … 

--> Trong câu này “which” bổ nghĩa cho “building”

Ví dụ tham khảo 

The proliferation of so-called cybersquatters, people who register the Internet domain names of high-profile companies in hopes of reselling the rights to those names for a profit, led to passing the Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act in 1999, allowing companies to seek up to $100000 in damages against those who register domain names with the sole intent of selling them later.

(B) the passage of the Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act in 1999, which allows companies to seek up to $100000 in damages against those who register domain names with the sole intent that they will sell

(C) the passage in 1999 of the Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act, which allows companies to seek up to $100000 in damages against those who register domain names with the sole intent of selling

Trong câu B và câu C các bạn sẽ thấy trước “which” là hai từ khác nhau.

Nếu theo GMAT Rule thì trong câu B “which” sẽ bổ nghĩa “1999” và điều này có nghĩa là “the year of 1999” mới là thứ “allow companies to seek…”. Như vậy nội dung này hoàn toàn sai về Meaning --> Loại đáp án B.

Câu C sẽ phù hợp hơn vì “Consumer Protection Act” là thứ “allows companies to seek…”. Như vậy C là đáp án chúng ta lựa chọn.

Các bạn có thể tham khảo các bài học khác về Sentence Correction ở link sau nhé