Việt Tuấn – IELTS: 7.0

Thầy Tùng dạy Writing cho lớp NC của minh phải nói là sửa Writing siêu kỹ. Thầy giúp mình cải thiện lỗi ngữ pháp, biết cách viết bài ngắn gọn nhưng mạch lạc hơn. Có khi 1 tuần mình viết 2-3 bài thì thầy cũng sửa hết cho mình. Thầy Trang Anh dạy Speaking thì rất xì tin vui nhộn, hướng dẫn mình cách nói và phát triển ý vô cùng chất lượng.  Nhiều khi trên lớp thầy khảo bào liên tục đến mức mình sợ luôn =)) chả bù cho nhiều chỗ học trước của mình, học phí đắt gấp đôi mà chất lượng chắc bằng 1/10.