With modifier in GMAT Sentence Correction

Đối với đề thi GMAT Sentence Correction, có lẽ không có 1 modifier nào phức tạp và gây rối cho thí sinh nhiều như các câu hỏi liên quan đến “with modifier”. With modifier cũng thường được test trong đề thi theo nhiều cách mà khác với đa số các giới từ khác.

NGUYÊN TẮC CƠ BẢN 

Comma + with --> bổ nghĩa cho toàn bộ nội dung của câu phía trước

Noun + with --> bổ nghĩa cho danh từ phía trước 

TUY NHIÊN, with modifier cũng có rất nhiều những exceptions khác nhau. Chính vì vậy, chiến lược làm bài hiệu quả nhất là dựa theo MEANING và loai đi càng nhiều đáp án mà mắc các lỗi sai cơ bản càng tốt.

Để hiểu rõ hơn các nguyên tắc trên, chúng ta cùng phân tích các ví dụ dưới đây nhé

Ví dụ 1

The intricate structure of the compound insect eye, with its hundreds of miniature eyes called ommatidia, helps explain why scientists have assumed that IT evolved independently of the vertebrate eye.

Trong trường hợp này, “with modifier” sau comma đang giải thích cho nội dung phần phía trước liên quan đến “intricate structure” là như thế nào. Và khi các bạn đọc nội dung sẽ thấy “hundreds of miniature eyes” giúp chúng ta tưởng tượng ra được mức độ “intricate” trong cấu trúc mắt của côn trùng 

Ví dụ 2

Visitors to the park have often looked up into the leafy canopy and seen monkeys sleeping on the branches, with arms and legs hanging like socks on a clothesline.

Trong câu này, “with arms and legs hanging” đóng vai trò như là một adverb và bổ nghĩa cho chữ sleeping trong câu trước (sleep ở đây là một động từ đóng vai trò như một tính từ bổ nghĩa cho “monkeys”). With-modifier sau comma trong câu này giúp chúng ta hiểu CÁCH THỨC (HOW) mà những con khỉ ngủ. (with arms and legs hanging…)_

Ví dụ 3
With 20 percent of the world’s fresh water, that is more than all the North American Great Lakes combined, Siberia’s Lake Baikal has more than 300 rivers that drain into it.
Thông thường with-modifier sẽ dùng để mô tả những sự kiện/ hành động xảy ra cùng lúc với nhau. Trong câu này, khi để ‘with modifier” đứng câu này để thể hiện nội dung là Lake Baikal chiếm 20% lượng nước ngọt toàn thế giới sẽ không hợp lý.
Cấu trúc đúng sẽ là như sau 
More than 300 rivers drain into Siberia’s Lake Baikal, which holds 20 percent of the world’s fresh water, more than all the North American Great Lakes combined
Ví dụ 4
The tourism commission has conducted surveys of hotels in the most popular resorts, with the ultimate goal of reducing the number of guests who express overall dissatisfaction with the hotels’ service 
COMMA + with modifier ở đây có chức năng giới thiệu một hành động hoặc một thứ mà đi cùng (accompany) với hành động trong mệnh đề chính.  to introduce something that ACCOMPANIES the preceding action. 
Ở đây, COMMA + with nói cho chúng ta về  GOAL của hành động phía trước “conducted surveys”
Như vậy, the COMMA + with modifier có thể diễn tả chi tiết hơn về HOW the surveys have been conducted.
Question:
HOW have the surveys been conducted?
Answer:
They have been conducted WITH A PARTICULAR GOAL (reducing the number of guests who express overall dissatisfaction).
Ví dụ 5
The end of the eighteenth century saw the emergence of prize-stock breeding, with individual bulls and cows receiving awards, fetching unprecedented prices, and exciting enormous interest whenever they were put on show.
Phần blue phía trên là một phần rất thú vị nhưng cũng lại confused. Trong đa số các câu GMAT Sentence Correction, cấu trúc “with + noun + V-ing” thường bị coi là sai nhưng trong câu này (phần non-underlined) thì lại được chấp nhận là đúng.
Phần này mình chia sẻ thêm với mọi người mà thôi vì nguyên tắc nếu cấu trúc này nằm trong phần không được gạch chân thì hiển nhiên là 100% đúng rồi
Ví dụ 6
In little more than a decade, Argentina has become the world’s leading exporter of honey, selling nearly 90,000 tons a year to foreign markets, with almost half going to the United States.

Đây là một câu rất thú vị với cả comma V-ing modifier và comma + with modifier.
 
Phần blue “selling” đang giải thích cho việc “has become …leading exporter of honey” cho cấu trước
Phàn green “with almost half going” đang giải thích cho việc “selling” phía trước 
Question: HOW do they sell?
Answer:  They sell half to the United States.
FINAL NOTE
Theo như Ron Purewal có bình luận: “so, it is confirmed: “with” has its own special set of rules, independent of (and contradictory to) the rules for other pronouns”. Do đó mọi người không nên quá máy móc với việc học rules mà nên cố gắng hiểu meaning của câu và áp dụng POE để loại đi các đáp án sai.