BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH GMAT

Các khóa học sắp khai giảng

Lớp GMAT QuantITATIVE

Thời gian học: 14:00-16:00, chiều  7
Khai giảng Dự kiến: 6/2022
Học phí: 5,300,000/ 10 buổi.

Đăng ký ngay
Lớp GMAT VERBAL 4-7

Thời gian học: 19:30-21:30 thứ 2 vả 6
Khai giảng Dự kiến: 6/2022
Học phí: 11,700,000/ 20 buổi.

Đăng ký ngay