BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH GMAT

Các khóa học sắp khai giảng

Lớp GMAT QuantITATIVE

Thời gian học: 16:30-16:00, chiều chủ nhật hàng tuần
Khai giảng Dự kiến: 5/9/2021
Học phí: 5,300,000/ 10 buổi.

Đăng ký ngay
Lớp GMAT VERBAL 4-7

Thời gian học: 19:30 thứ 4 và 14:00 thứ 7
Khai giảng Dự kiến: 25/08/2021
Học phí: 11,700,000/ 20 buổi.

Đăng ký ngay