BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH SAT

Các khóa học sắp khai giảng

Lớp SAT Toán

Thời gian học: Thứ 3,5 - 21:00-22:30
Khai giảng Dự kiến: 12/3/2024
Học phí: 5,500,000

Đăng ký ngay
Lớp SAT Đọc Viết 1

Thời gian học: 21:00-22:30, thứ 4,6
Khai giảng Dự kiến: 8/3/2025
Học phí: 6,000,000

Đăng ký ngay
Lớp SAT Đọc Viết 2

Thời gian học: 19:00-20:30 thứ 4 vả 6
Khai giảng Dự kiến: 20/3/2024
Học phí: 8,600,000

Đăng ký ngay

Chia sẻ từ học viên