BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH IELTS

Các khóa học sắp khai giảng

Lớp IELTS Pre IELTS tối 3,7

Dành cho học viên cần xây dựng nền tảng
Thời gian học: 17:30-19:30 tối 3,7
Học phí: 4,250,000/ 20 buổi
Khai giảng: 12/01/2020

Đăng ký ngay
Lớp IELTS Nâng cao 3, 5, 7

Dành cho những người đang có level 5.5-6.0 muốn luyện lên 6.0-6.5+
Thời gian học: 19:30-21:30 tối 3, 5, 7
Học phí: 7,250,000/ 24 buổi
Khai giảng: 18/01/2021

Đăng ký ngay
Lớp IELTS Nền tảng 3, 5, 7

Dành cho những người đang có level 3.5-4.0 muốn luyện lên 4.5-5.0
Thời gian học: 19:00-21:00 tối 3, 5, 7
Học phí: 6,650,000/ 24 buổi
Khai giảng: 05/01/2020

Đăng ký ngay
Lớp IELTS Nền tảng 2, 4, 6

Dành cho những người đang có level 3.5-4.0 muốn luyện lên 4.5-5.0
Thời gian học: 19:00-21:00 tối 2, 4, 6
Học phí: 6,650,000/ 24 buổi
Khai giảng: 13/01/2020

Đăng ký ngay