BẢNG VÀNG THÀNH TÍCH IELTS

Các khóa học sắp khai giảng

Pre IELTS Offline

Pre 16 - KG 10/5 - Học 19:30 tối 3,5 hàng tuần

Pre 17 - KG 25/5 - Học 17:30 tối 3,5 hàng tuần

Pre IELTS Online

Pre 05 - KG 20/5 - Học 17:30 tối 3,5 hàng tuần

Đăng ký ngay

 Nền Tảng IELTS Offline

NT 40 - KG 10/5 - Học 19:30 tối 3,5,7 hàng tuần

NT 41 - KG 27/5 - Học 17:30 tối 2,4,6 hàng tuần

 Nền Tảng IELTS Online 

 NT  05 - KG 21/5 - Học 14:00 T7 CN hàng tuần

Đăng ký ngay

Nâng Cao Offline

NC 30 - KG 12/5 - Học 19:30 tối 3,5,7 hàng tuần

Đăng ký ngay