Hướng dẫn làm bài GRE General Practice Test

Trong bài viết hôm nay, VietAccepted xin hướng dẫn với mọi người cách để làm bài thi GRE của ETS. Đây là bài thi mẫu của ETS giúp các bạn có thể đánh giá tiến độ học tập của mình thông qua làm bài kiểm tra với đúng thuật toán tính điểm của GRE. Mặc dù có nhiều công ty luyện thi có xây dựng các bài kiểm tra nhưng thực tế sẽ không có bài nào đúng và chuẩn được như bài thi của chính ETS là người ra đề.

Giới thiệu GRE Powerprep Practice Test

Two free practice tests that simulate the actual test and include the test-taker friendly design features you’ll encounter on test day, like moving back and forth between questions, changing answers within a section and the on-screen calculator. POWERPREP Online also provides the following accommodations: extended time, extra breaks, screen magnification, selectable colors, and screen reader and refreshable braille compatibility.

Bước 1: Tạo account trên trang ETS GRE

Các bạn vào link sau để tạo account. LINK

Bước 2: Log in vào Account sau khi đã tạo thành công.

Link để log in: LOG-IN LINK

Sau đó các bạn điền thông tin vào mục Username và Password

Bước 3: Đi đến mục tài liệu luyện thi

Sau khi log in vào xong, các bạn di chuyển đến Tab “Test Preparation” và chọn mục “Shop for Test Preparation” như hướng dẫn ở hình dưới

Bước 4: Lựa chọn bài kiểm tra

Các bạn chọn Test 1 và Test 2 như hướng dẫn và kéo xuống dưới trang chọn nút NEXT.

 

Trong mục “Your Shopping Cart” các bạn chọn “Submit” và hoàn thành việc thanh toán.

Bước 5: Làm Test

Các bạn quay lại My GRE Home (như trong bước 3), trong mục “Test Preparation” thì lựa chọn “My Test Preparation and Services“. Sau đó các bạn có thể chọn Test 1 hoặc Test 2 để làm.