SAT Waiver for MBA application

Có một trend bắt đầu từ 2020 là rất nhiều trường top MBA ở Mỹ, thậm chí có cả trường Top 10, thực hiện chính sách SAT waiver tức là không yêu cầu ứng viên phải nộp điểm SAT. Do đó gần đây có nhiều bạn hỏi mình về điểm này và mình xin đươc chia sẻ cụ thể như sau cho mọi người.
Không dễ để xin được SAT waiver.
Các trường luôn có khá nhiều điều kiện đối với việc làm sao để qualified cho việc waive SAT. Cái này mỗi trường có một chính sách khác nhau.
Ví dụ, Darden UVA (T15) có ghi rõ như sau trên website
Waiver applications will be evaluated on a case-by-case basis, and our Admissions Committee will consider a number of factors when evaluating these requests. Particular regard will be given for indicators of academic and professional accomplishment, including but not limited to:
  • At least three years of professional work experience
  • A strong undergraduate and/or graduate record, including performance in analytical coursework or disciplines
  • Master’s or advanced degree in analytical discipline
  • CPA or CFA designation or other quantitative professional certification
Rồi sau đó có một số trường còn yêu cầu mọi người giải thích tại sao lại không take Online SAT Exam. Năm ngoái khi chưa có SAT Online thì do Covid nên các trường còn chấp nhận sat waiver nhiều nhưng giờ có SAT Online rồi thì việc xin waiver sẽ khó hơn. Các bạn ko thể nói là do SAT Online đi thi nó lỗi linh tinh nhiều quá nên mình ko muốn thi được.
2. Ảnh hưởng đến học bổng.
SAT Score là một phần quan trọng của bô hồ sơ và học bổng. Số lượng SAT Waiver chiếm không quá nhiều trong tổng số applicants. Do đó, khi không có SAT thì mình nghĩ học bổng (có thể) cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.
Đa số các trường MBA khá là SAT-driven bởi SAT chiếm tỷ trọng lớn trong bảng xếp hạng của US News là bảng xếp hạng phổ biến nhất. Do đó, khi bạn không có SAT thì cũng sẽ ko có ĐỦ cơ sở để đánh giá cho merit-based. Mình ko phải adcom nên ko sure về điểm này nhưng kinh nghiệm cá nhận dựa theo việc tư vấn hồ sơ MBA nhiều năm thì là như vậy.