Tìm hiểu về Kellogg MBA – University of Northwestern

Your Chances at Kellogg
Nếu các bạn đang tìm hiểu về các trường M7 và đặc biệt là Kellogg, trường có thể nói là nice nhất với ứng viên Việt Nam (just my opinion) thì đây sẽ sẽ những facts quan trọng các bạn có thê quan tâm.
(1) Acceptance Rate
Tỷ lệ nhận của Kellogg cho Class 2021 là 21% và Class 2022 là 20%. Điều này có nghĩa 5 người apply thì sẽ nhận 1 người mà thôi. Tỷ lệ này cũng ngang với Wharton.
(2) Top undergraduate at Kellogg.
Nếu bạn tò mò về việc sinh viên các nhóm trường nào chiếm tỷ lệ cao nhất tại Kellogg thì đây nhé:
  • Northwestern University
  • Dartmouth College
  • Duke University
  • The University of Pennsylvania
  • University of Michigan
  • Cornell University
  • University of Notre Dame
  • Stanford University
  • Vanderbilt University
  • Tufts University
(3) Pre MBA Industries.
Có thể thấy 3 nhóm ngành chính là Consulting (26%), Finance (20%) và Tech (15%). Nếu các bạn tham khảo về post-MBA Career thì cũng sẽ thấy Consulting & Tech cũng sẽ là ngành Kellogg rất mạnh. Mọi người thường nghĩ về Kellogg như là trường MKT nhưng mà ngành Tech cũng rất mạnh ở Kellogg nha mọi người.
(4) Tỷ lệ sinh viên quốc tế
Sinh viên quốc tế chiếm 26% tại Kellogg. Nếu so với nhiều trường Elite MBA khác thì tỷ lệ này khá thấp. Ví dụ Harvard (33%), Columbia (44%), hay Stanford (35%)
Trong M7 chỉ có 2 trường có tỷ lệ sinh viên quốc tế dưới 30% là Kellogg và Wharton. Và Wharton (21% – Class 2021) còn thấp hơn cả Kellogg.
(5) Culture.
Kellogg được đánh giá là trường cực kỳ collaborative và close-knit, hình như sẽ là trường nice nhất trong nhóm M7. Do đó, các bạn nào muốn enjoy một môi trường chill, thân thiện --> Kellogg sẽ là trường rất phù hợp.