SAT Bluebook và Bộ 4 đề SAT Digital 2023

Hello mọi người, College Board đã release 4 đề SAT Digital để thực hành cho năm 2022. 

Các bạn có thể download các đề theo hướng dẫn dưới đây nhé

Cách 1 – access qua BlueBook

Mọi người vào App Store và search key word “Blue book” như trên hình 

hoặc có thể vào link sau: https://bluebook.app.collegeboard.org/

(Nếu các bạn dùng WINDOW thì cũng chỉ cần vào link trên là được nhé)

Sau đó mọi người cái đặt như hướng dẫn.

Lưu ý là các bạn sẽ log in vào Bluebook bằng tài khoản giống như tài khoản thật của College Board của các bạn.

Sau khi log in thành công thì giao diện của Bluebook sẽ như sau 

Các bạn sẽ vào mục FULL-LENGTH PRACTICE để thực hành các đề SAT

Sau khi hoàn thành xong thì điểm số sẽ hiện ra trong tài khoản My SAT của mọi người ở tài khoản College Board

Cách 2 – Thực hành với Paper Test

Các bạn có thể download 4 đề mẫu (non-adaptive) trên link trực tiếp của College Board 

 

Sau đó sẽ có 4 đề thực hành 

 

Mỗi đề sẽ bao gồm: câu hỏi, phần giải thích, và hướng dẫn chấm điểm

 

 

Tham khảo khoá học luyện thi SAT Digital của VietAccepted ở link sau: https://vietaccepted.edu.vn/khoa-hoc-sat-digital/

Đây là khoá học SAT Digital đầu tiên với rất nhiều tài liệu Digital SAT mà không có trên các tài liệu này. Đến hôm nay College Board mới release 4 đề này nhưng VietAccepted đã có các đề này từ tháng 9 để nghiên cứu và xây dựng bộ tài liệu luyện thi SAT chuẩn cho các bạn rồi. Bộ đề và câu hỏi thực hành cho SAT Digital của VietAccepted dồi dào hơn số lượng các đề này rất nhiều.