Cách viết Introduction Writing Task 2

Làm sao để viết phần introduction cho bài thi IELTS Writing Task 2, các bạn hãy xem thử sample dưới đây nhé.

Phương pháp cơ bản thì các bạn chỉ cần tìm các từ đồng nghĩa của đề bài để viết lại và có thể kèm theo thay đổi một chút cho cấu trúc của câu. Với phần này các bạn không nên sáng tạo hay viết quá dài vì cũng tốn thời gian mà lại không được tăng điểm cho bài thi bao nhiêu. Mọi người tham khảo ví dụ sau từ Simon nhé.

Task / question:

Some people say that music is a good way of bringing people of different cultures and ages together. To what extent do you agree or disagree with this opinion?

Introduction:

It is often said that music has the power to unite and connect people, regardless of their cultural backgrounds or ages. I completely agree with this view, and will give my reasons below.

Examples of paraphrasing:

some people say that = it is often said that

music is a good way of = music has the power to

bringing people together = unite and connect people

of different cultures = regardless of their cultural backgrounds

 

Tham khảo thông tin các lớp IELTS

Phản hồi học viên