Review phần Reading Digital SAT – Phần 1

Review phần Reading Writing SAT Digital – phần 1

Hello mọi người,

Trong post này anh sẽ review chi tiết về phần Reading & Writing của SAT Digital mới cho các bạn đang học có thể tham khảo nhé.

READING: Sự thay đổi cơ bản nhất trong SAT Reading là từ 5 bài đọc dài cũ chuyển sang 54 câu hỏi Reading ngắn (27 câu hỏi mỗi module). Như vậy, về cơ bản thì mức độ khó trogn việc đọc hiểu cũng đã giảm đi nhiều vì không phải đọc những bài đọc dài vốn là phần gây khó khăn nhiều cho các bạn vốn không phải học chuyên Anh hay học trường quốc tế từ nhỏ. Đây cũng là mục đích của College Board để giảm sự bất công trong bài thi.Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là SAT Digital sẽ dễ hơn Paper SAT.

Tổng quan thì các phần của bài thi như sau

  • 1/ Reading: Information and Ideas
  • 2/ Reading: Craft and Structure
  • 3/ Writing: Expression of Ideas
  • 4/ Writing Boundaries, Sense and Structure

Dưới đây anh sẽ phân tích chi tiết các dạng câu hỏi của SAT Reading nformation and Ideas nhé

1/ Information and Ideas

Phần này bao gồm các dạng câu hỏi sau

Textual Command of Evidence Science: dạng này thiên về Logical Reasoning tức là ko chỉ đơn thuần là đọc hiểu không mà bắt buộc phải phân tích được 1 luận điểm và xem đáp án nào sẽ support hoặc weaken luận điểm đó. Dạng này khá mới với đa số mọi người và không phải là dễ cho các câu hỏi nằm ỏ Module 2. Anh thấy thường nhiều bạn trong lớp bị sai phần này khi làm các câu hỏi Difficulty vì chưa quen với cách suy luận logical kiểu này của đề thi vì trước giờ chưa bao giờ tiếp xúc.

Ví dụ: Although many transposons, DNA sequences that move within an organism’s genome through shuffling or duplication, have become corrupted and inactive over time, those from the long interspersed nuclear elements (LINE) family appear to remain active in the genomes of some species. In humans, they are functionally important within the hippocampus, a brain structure that supports complex cognitive processes. When the results of molecular analysis of two species of octopus-an animal known for its intelligence-were announced in 2022, the confirmation of a LINE transposon in Octopus vulgaris and Octopus bimaculoides genomes prompted researchers to hypothesize that that transposon family is tied to a species’ capacity for advanced cognition.

Which finding, if true, would most directly support the researchers’ hypothesis?

A) The LINE transposon in 0. vulgaris and 0. bimaculoides genomes is active in an octopus brain structure that functions similarly to the human hippocampus.

B) The human genome contains multiple transposons from the LINE family that are all primarily active in the hippocampus.

C) A consistent number of copies of LINE transposons is present across the genomes of most octopus species, with few known corruptions.

D) 0. vulgaris and 0. bimaculoides have smaller brains than humans do relative to body size, but their genomes contain sequences from a wider variety of transposon families.

Textual Command of Evidence Literary: dạng này là cho 1 claim nào đó rồi yêu cầu các bạn xem đoạn văn thơ nào phia dưới sẽ illustrate cái claim này. Anh thấy dạng này rất dễ và gần như không thể làm sai trong phòng thi đc cho nên các bạn đừng quá lo lắng. Mọi người hay sợ phần thơ văn chứ anh nghĩ nó là dạng biếu điểm trong đề thi.

“Mr. Cornelius Johnson, Office-Seeker” is a 1900 short story by Paul Laurence Dunbar. In the story, the narrator describes Mr. Cornelius Johnson’s appearance as conveying his exaggerated sense of his importance: __ _

Which quotation from “Mr. Cornelius Johnson, Office-Seeker” most effectively illustrates the claim?

A) “He carried himself always as if he were passing under his own triumphal arch.”

B) “The grey Prince Albert was scrupulously buttoned about his form, and a shiny top hat replaced the felt of the afternoon.”

C) “Mr. Cornelius Johnson always spoke in a large and important tone.”

D) “It was a beautiful day in balmy May and the sun shone pleasantly on Mr. Cornelius Johnson’s very spruce Prince Albert suit of grey as he alighted from the train in Washington.”

Quantitative Command of Evidence: dạng này cần đọc 1 đoạn văn rồi xem graphs xem thông tin nào trong 4 đáp án sẽ support/weaken cho kết luận trong bài. Khi dạy học thì anh thấy đa số các bạn bị struggle phân này nhiều và ai cũng kêu khó lúc mới học. Do đó, đây cũng là phần cần học kỹ. Cái khó nhất là sự liên kết thông tin trong graphs với phần đoạn văn. Phần này cũng khó hơn đa số các bài tập Paper SAT hỏi về graphs trong bài Science hoặc Social Studies.

Inference: dạng này cho 1 đoạn text ngắn rồi sẽ có 1 phần blank và thường bắt đầu bởi những chữ như Therefore hoặc Consequently giống như là sau khi đọc 1 đoạn văn thì chốt lại các bạn có thể suy luận được điều gì. Dạng này thực ra không quá khó nhưng nhiều bạn đọc hiểu không đúng và ko nắm chắc cách làm nên cũng hay làm nhầm.

Adaptations to cold temperatures have high metabolic costs. It is expensive, in terms of energy use, for land plants and animals to withstand very cold temperatures, and it gets more expensive the colder it gets, which means that the lower the air temperature, the fewer species have evolved to survive it. This factor, in conjunction with the decline in air temperature with increasing elevation, explains the distribution of species diversity in mountain ecosystems: you find fewer species high up a mountain than at the mountain’s base because __ _

Which choice most logically completes the text?

A) there are relatively few environments hospitable to species that are adapted to live in low air temperatures.

B) there are relatively few species with the adaptations necessary to tolerate the temperatures at high elevations.

C) adaptations that allow plants and animals to survive in rocky environments are metabolically costly.

D) some mountain environments are at elevations so high that no plants or animals can survive them.

Central Ideas and Details: phần này hỏi main idea của 1 đoạn text ngắn và hỏi detail. Phần này cơ bản không khó – chỉ như mấy câu hỏi Reading IELTS thôi. Anh thấy phần này thường ít bạn làm sai và có thể là phần dễ ăn điểm trong bài thi.

Ví dụ cho câu hỏi Central Idea

Many intellectual histories of the Black Power movement of the 1960s and 1970s rely heavily on essays and other explicitly ideological works as primary sources, a tendency that can overrepresent the perspectives of a small number of thinkers, most of whom were male. Historian Ashley D. Farmer has shown that expanding the array of primary sources to encompass more types of print material-including political cartoons, advertisements, and artwork-leads to a much better understanding of the movement and the crucial and diverse roles that Black women played in shaping it.

Which choice best describes the main idea of the text?

A) Before Farmer’s research, historians had largely ignored the intellectual dimensions of the Black Power movement.

B) Farmer’s methods and research have enriched the historical understanding of the Black Power movement and Black women’s contributions to it.

C) Other historians of the Black Power movement have criticized Farmer’s use of unconventional primary sources.

D) The figures in the Black Power movement whom historians tend to cite would have agreed with Farmer’s conclusions about women’s roles in the movement.


Tham khảo nhóm SAT Digital Facebook 

Tham khảo khoá học luyện thi SAT Digital