Sử dụng ví dụ cho bài thi IELTS Writing Task 2 band 7+

Chào mọi người,

Hôm nay VietAccepted xin chia sẻ một tips nhỏ về cách để chúng ta phát triển idea cho bài thi Writing Task 2 thông qua việc lấy ví dụ.

Tại sao các bạn cần rèn luyện kỹ năng này 

 • Thứ nhất, ví dụ là cách đơn giản nhất để lấy điểm cho phần Task Achievements (ideas are relevant, clearly explained, and well-developed). Như vậy, sử dụng ví dụ chính là một cách để clearly explain và develop idea của chúng ta

 • Thứ hai, không phải lúc nào cũng có thể giải thích hay phân tích được mọi thứ, nhất là với nhiều chủ đề khó. Khi đó, lấy ví dụ sẽ giúp các bạn vẫn hoàn thành được bài thi và đạt đủ các tiêu chí chấm điểm do giám khảo yêu cầu.

Điều quan trọng khi lấy ví dụ là gì 

 • Ví dụ của các bạn cần bám sát nôi dung ideas của mình.

 • Không được các nội dung ngoài lề và lạc đề khỏi ideas trong câu trước của các bạn

 • Sử dụng đa dạng cấu trúc thay vì chữ “for example” để tăng điểm cho phần Grammar Range and Accuracy.

Mình lấy một đề như sau làm ví dụ cho mọi người nhé

Governments should spend money on railways rather than roads. To what extent do you agree or disagree with this statement?
Và đây là một bài viết mẫu của giám khảo Nick Kemp

To begin with it has been widely demonstrated that one clear opportunity of investing in railways is cleaner cities. Traffic congestion and air pollution are serious problems that face many large urban areas, caused by an over-dependence on private vehicles such as cars and motorbikes. Therefore many governments are switching their focus to cleaner forms of public transport including rail. A good example is in Ho Chi Minh City, which is in the process of building a city-wide metro system which hopes to alleviate current traffic-related and pollution problems.

Sau khi các bạn đọc xong thì mình sẽ phân tích thử nhé

To begin with it has been widely demonstrated that one clear opportunity of investing in railways is cleaner cities. Traffic congestion and air pollution are serious problems that face many large urban areas, caused by an over-dependence on private vehicles such as cars and motorbikes. Therefore many governments are switching their focus to cleaner forms of public transport including rail. A good example is in Ho Chi Minh City, which is in the process of building a city-wide metro system which hopes to alleviate current traffic-related and pollution problems.

Trong câu màu xanh, tác giả có viết là nhiều chính phủ/ chính quyền đang chuyển qua sử dụng giao thông công cộng là một hình thức giao thông sạch hơn.

Bây giờ chúng ta cần lấy một ví dụ cho câu này. Vậy thì ví dụ chúng ta đưa ra cần giải quyết được các vấn đề gì

 • Thứ nhất, cần có 1 specific example cho “government”. Các bạn có thể lấy Great Britain, Germany hay Ho Chi Minh City, Ha Noi đều được.
 • Thứ hai, nội dung cần phải liên quan đến việc “switching …to public transport” và “cleaner”

Và bây giờ chúng ta thử phân tích câu ví dụ màu đỏ nhé

 • Thay vì dùng For example, chúng ta sử dụng “a good example is …” hoặc các bạn có thể viết “a good illustration of this is …” cũng được
 • Ho Chi Minh City là một ví dụ cụ thể
 • Which modifier bổ nghĩa cho Ho Chi Minh City --> đây là một cách để tăng điểm Grammar Range and Accuracy
 • Về nội dung, chúng ta nói về “metro system” cũng chính là public transport.
 • Mục đích của hệ thống metro chính là để giải quyết “traffic-related and pollution problems” là nội dung được đề cập trong thứ hai (phần chữ màu cam).

Các bạn có thể học cấu trúc như này để áp dụng cho nhiều bài khác nhau của mình.

Therefore many governments are investing a huge amount of money in providing free education to children. A good example is in Germany, which abolishes tuition fee for undergraduate and graduate students at all public universities. 

Các bạn có thể so sánh phiên bản mình viết lại với phiên bản gốc nhé.

Câu Idea

Therefore many governments are switching their focus to cleaner forms of public transport including rail.

Therefore many governments are investing a huge amount of money in providing free education to children

Câu Example

A good example is in Ho Chi Minh City, which is in the process of building a city-wide metro system which hopes to alleviate current traffic-related and pollution problems.

A good example is in Germany, which abolishes tuition fee for undergraduate and graduate students at all public universities.

Chúc mọi người học tốt và chinh phục IELTS Writing Task 2 thành công.

Các bạn có thể subscribe IELTS blog của VietAccepted ở link sau nhé