Template Sentence cho band 7 Writing

Xin chào mọi người,

Mình là Gia Huy (8.5 Overall), giáo viên IELTS tại VietAccepted. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người một cấu trúc đơn giản nhưng hiệu quả để áp dụng cho bài thi Writing IELTS mà mình đã áp dụng tốt với nhiều học viên để cải thiện điểm Writing lên 6.5-7 với xuất phát điểm từ 5.5-6.0 nhé.

Tại sao dùng template sentece

Đây là cách để giúp chúng ta tăng điểm cho phần Grammar Range and Accuracy. Mọi người cần phân biệt học template sentence khác với học thuộc câu mẫu nhé. Chúng ta không nên học thuộc câu mẫu vì khi khớp vào bài sẽ khập khiễng và không hiệu quả.

Cấu trúc template sẽ bao gồm hai câu

Câu 1: …verb….

Câu 2: This is because …verb…, which + verbs

hoặc This is because …verb…, V-ing

Giải thích: Trong câu 2, which + verbs sẽ bổ nghĩa cho toàn bộ nội dung câu phía trước và là kết quả của hành động trong câu phía trước. Một cách viết khác thay cho which + verb chính là comma + V-ing.

Vai trò cấu trúc comma which + comma V-ing

Đưa ra kết quả mà kết quả này các bạn lại liên hệ về lại Idea trong câu 1 để giúp tăng điểm Cohesion.

Để hiểu rõ hơn, các bạn tham khảo ví dụ ở dưới nhé

Having a gap year broadens students’ views. This is because travelling or taking an internship gives them the exposure to different cultures as well as opportunities to study diverse customs, traditions and religions, whichexpands their horizons.

Sau đó, các bạn có thể áp dụng cấu trúc như vậy cho một đề với một chủ đề khác.

Taking online courses helps students juggle studying and other facets of life. This is becauselearning via the internet enables them to schedule classes without geographic or time constrictions, which allows them to live balanced lives.

Hoặc là

Taking online courses helps students juggle studying and other facets of life. This is because learning via the internet enables them to schedule classes without geographic or time constrictions, thus allowing them to live balanced lives.

Nếu thấy các bài học hay & hữu ích, mọi người nhớ comment nhé. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm chủ đề nào thì cũng comment để mình sẽ viết bài chia sẻ thêm cho mọi người.

Tham khảo khoá học IELTS tại VietAccepted

Tham khảo khoá học Từ Vựng IELTS tại VietAccepted