Kinh nghiệm viết MBA Essay chinh phục adcom

Thường thì đa số các bạn MBA applicants khi nộp hồ sơ thì sẽ không giỏi viết lách. Lý do đơn giản là đặc thù công việc trong công ty, nhất là nếu làm về tài chính hay vận hành thì lại khô khan vô cùng. Do đó, khi viết luận đây sẽ là một điểm yếu của nhiều bạn.
Điểm yếu này có thể dẫn dến rejection không? Chắc chắn là adcom sẽ không vì một bài luận viết không quá hay mà loại hồ sơ các bạn đâu. Adcom đánh giá hồ sơ một cách toàn diện (holistically). Nhưng ở các trường top cao (thường là nhóm M7, T10) thì cạnh tranh rất nhiều, mỗi năm có đến mấy nghìn hồ sơ nộp cho vài trăm admits nên nếu bài luận mà viết không hay thì cũng dễ dẫn đến việc hồ sơ không được phỏng vấn hoặc được nhận.
Ở đây, không nhất thiết phải lan man hoa lá cành cho bài luận nhưng chúng ta cũng nên cố gắng làm tốt nhất mọi thứ trong khả năng của mình. Và một bài học quan trọng đầu tiên chính cố gắng SHOWING thay vi TELLING.
Vậy sự khác biệt ở đây là gì – đó chính là Showing Reveals & Telling Explains. Hay “Telling Deadens Images – Showing Enlivens Them”
-->Tell: She could run fast
-->Show: She raced across the playfield, leaving all the other children far behind.
Như vậy, bằng SHOWING, chúng ta đưa ra bằng chứng, với hình ảnh và ngôn từ hay hơn rõ hơn để mọi người hiểu hơn. Mình sẽ lấy thêm 1 ví dụ khác, cái này từ bài luận của 1 học sinh mình sửa bài khi nộp vào Fuqua (T15-MBA Mỹ). Bài luận Fuqua có câu hỏi 25 random facts về mình
-->Tell: I am inquisitive, constantly asking questions about everything around me
-->Show: One of my happiest moments as a child was sitting behind my father on his dilapidated bicycle and endlessly asking him questions about everything around me.
Như vậy, khi SHOWING, những gì các bạn viết sẽ hay hơn, thú vị hơn, và thu hút được người đọc hơn.
Hoặc khi các bạn viết thư giới thiệu hoặc essay thì sẽ có những chỗ mình cần đưa ra ví dụ cho một dự án cụ thể nào đó mình làm chăng hạn thì SHOWING sẽ hiệu quả hơn TELLING rất nhiều:
--> TELL: Minh was assigned a very difficult project and she successfully managed to deliver the best results.
-->SHOW: Minh was assigned a very difficult project in which there was no playbook or manual to follow. Thus he went to a giant whiteboard and outlined areas of concerns that he needed to fix with his team members. He convinced department heads that …
Hy vọng một vài chia sẻ nhỏ sẽ helpful với mọi người.