MBA Essay: Video vs Written Essay

Một trend ở nhiều trường MBA hiện giờ là yêu cầu ứng viên cần phải làm video essay cho các đề bài luận. Mình lấy thử một số ví dụ như sau nhé
Johnson Cornell

The front page of your resume has given us a sense of your professional experience and accomplishments as well as your academic summary and extracurricular involvement. If the back page reflects “the rest of your story,” please help us get to know you better by sharing ONE example of a life experience, achievement, or passion that will give us a sense of who you are as a potential community member. (350 word essay or 3 minute video or slide presentation, website, etc.)

McCombs Texas Austin

We will learn a lot about your professional background through your resume and letter of recommendation. We want to get to know you further. Please introduce yourself. Select only one communication method you would like to use for your responses: – Write an essay (250 words) – Share a video introduction (one minute in length)

Jones Rice

“The Rice Business experience is designed to inspire our students to become future business leaders. How did your path, from both a professional and a personal perspective, guide you to where you are today, and how will Rice Business fit into where you would like to go next?” Please choose only one method of communication that you would like to use for your response: – Write an essay (500 word limit) – Share a video (one to three minute time limit)

Giữa 2 lựa chọn là làm video hay viết luận thì my advice sẽ là các bạn nên làm VIDEO bởi vì:
(1) Điều này sẽ giúp adcom có thể hiểu hơn về your personality, communication skills cũng như your friendliness. English speaking skills là một kỹ năng vô cùng quan trọng khi đi học MBA,nhưng lại là một điểm yếu của nhiều sinh viên quốc tế. Do đó, thông qua các video này thì adcom cũng sẽ đánh giá được khả năng nói Tiếng anh của bạn.
(2) Your dedication and commitment to the program. Hầu hết adcom đều biết rằng một người sẽ apply nhiều trường và không có ai muốn trường mình là back-up của trường khác cả. Do đó, nếu bạn nhận được nhiều offer mà từ chối trường thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến yield rate. Chính vì vậy khi một ứng viên đầu tư nhiều thời gian và tâm huyết cho việc làm essay thì sẽ chứng minh được tính cam kết và sự quan tâm của ứng viên với trường.
Dĩ nhiên thì chắc chắn trường sẽ không loại hồ sơ của bạn chỉ đơn giản bởi vì bạn viết luận thay vì làm video. Tuy nhiên, với việc apply có tính cạnh tranh ngày càng cao thì việc đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn để maximize mọi cơ hội cho mình sẽ là một cách hiệu quả để tăng khả năng được admission cũng như học bổng.
Nếu các bạn muốn được tư vấn du học chi tiết hơn và đánh giá profile của mình --> Có thể tham khảo gói tư vấn du học 1hr của VietAccepted chỉ với $60. LINK