Thảo luận về bài thi SAT Digital 2023

Chào mọi người,

Dự kiến từ giữa năm 2023 thì bài thi SAT sẽ có nhiều thay đổi mới và theo format mới mà chúng ta sẽ gọi tắt là SAT Digital trong bài viết này. Trong bài viết này, VietAccepted sẽ chia sẻ các thay đổi cơ bản nhất để các bạn học sinh và phụ huynh có thể nắm được

1/ NHƯ NÀO LÀ BÀI THI SAT DIGITAL

Mặc dù gọi là Digital nhưng không có nghĩa là các bạn có thể làm bài thi ở nhà được. Chính xác thì là computer-based SAT tức là thi trên máy tính giống như bài thi TOEFL iBT.

Theo đó, bài thi SAT có thể thi hoặc là tại trường hoặc là tại điểm thi cụ thể nào đó. Các bạn sẽ thi trên máy tính tại điểm thi và cũng sẽ có giám thị coi thi. Bài thi có thể thực hiện trên laptop hoặc tablet thông qua một ứng dụng do College Board xây dựng. Ứng dụng này có thể được download vể thiết bị trước ngày thi. Thí sinh có thể sử dụng thiết bị cá nhân hoặc là thiết bị tại địa điểm thi.

Tuy nhiên, ở Việt Nam thì mình chưa rõ sẽ như thế nào vì các nước Châu Á luôn là điểm nóng về việc gian lận và lộ đề thi nên có thể College Board sẽ cẩn thận hơn cho nên xác suất cao hơn có thể là thi trực tiếp trên máy tính tại địa điểm thi.

Timeline cho bài thi SAT Paper và Digital 

2/ FORMAT BÀI THI.

College Board xác nhận rằng sẽ có nhiều thay đổi trong cấu trúc của bài thi. Ví dụ, đề thi sẽ kéo dài 2 tiếng, tức là giảm đi 1 giờ thi. Các câu hỏi của bài thi sẽ cụ thể hơn, bài đọc sẽ ngắn hơn, và các câu hỏi Toán có thể cũng sẽ ngắn hơn. Đề thi sẽ có tính adaptive tức là sẽ có sự khác nhau trong câu hỏi thi xuất hiện tuỳ theo bài làm của thí sinh. Một thay đổi khác nữa là thí sinh có thể sử dụng máy tính trong toàn bộ phần Math của bài thi.

Các thay đổi cụ thể thì các bạn tham khảo thêm ở link sau  – College Board

Dưới đây là phẩn tổng hợp các thay đổi của bài thi SAT Digital

3/ SO SÁNH BÀI THI PAPER SAT VÀ DIGITAL SAT

Phần này VietAccepted sẽ tóm tắt các thay đổi chính của bài thi như sau 

Reading & Writing

Trong bài thi giấy, phần Reading là 65 phút và Writing 35 phút. Còn trong bài thi mới, tổng thời gian cho Reading và Writing sẽ là 60 phút. Trong bài thi cũ, sẽ có 5 bài Reading với 52 câu hỏi còn Writing sẽ có 4 bài với 44 câu hỏi. Trong bài thi mới, sẽ có 54 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi sẽ là 1 đoạn văn ngắn. Bài thi sẽ chia thành 2 modules với phần nghỉ ở giữa. Các câu hỏi Reading và Writing sẽ được trộn lẫn với nhau.

Maths

Trong bài thi giấy, có 25 phút cho phần Toán không dùng máy tính và 55 phút cho phần Toán dùng máy tính. Phần No Calculator sẽ có 15 câu hỏi trắc nghiệm và 5 câu hỏi tự luận. phần Calculator có 30 câu hỏi trắc nghiệm và 8 câu hỏi tự luận. Ở bài thi Digital, sẽ có 44 câu hỏi cho phần Toán được chia thành 2 modules. Phần này sẽ có 33 câu hỏi trắc nghiệm và 11 câu hỏi tự luận.

4/ CÓ CÒN BÀI THI PAPER SAT KHÔNG

College Board nói rằng bài thi Digital sẽ thay thế cho bài thi giấy hiện tại. Bài thi Paper sẽ ngưng vào Spring 2024. Tức là từ 2024 trở đi thì chỉ còn bài thi SAT Digital mà thôi.

Tài liệu ôn tập SAT Digtial 

Khoá học luyện thi SAT Digital