Hướng dẫn tự học và ôn thi Writing cho SAT Digital

Từ khi College Board thông báo về việc đổi hoàn toàn format của bài thi SAT hiện tại sang SAT Digital thi trên máy tính từ tháng 3/2023, rất nhiều bạn quan tâm và lo lắng về việc nên học và ôn thi như thế nào cho hiệu quả? Các tài liệu hiện tại liệu có còn phù hợp cho việc ôn thi SAT Digital hay không? Liệu có thể sử dụng các đề thi thật trên giấy hiện tại để học và ôn thi SAT Digital không? Trong bài viết này, VietAccepted sẽ phân tích chi tiết và định hướng ôn tập cho mọi người nhé.

Câu hỏi 1: những nội dung nào trong bài thi SAT sẽ không có trong SAT cũ? 

Trong bài thi SAT Digital mới, các nội dung dưới đây sẽ được bỏ đi 

1/ Câu hỏi về words in context 

 

2/ Câu hỏi về Conclusion or Main Idea

 

 

3/ Câu hỏi về combine sentences

4/ Câu hỏi về logical ordering 

5/ Câu hỏi adding/ deleting sentence

6/ Câu hỏi về charts/graphs 

Do đó, các bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian ôn tập cũng như đi thi vì các dạng câu hỏi này 

Câu hỏi 2: Những nội dung nào của SAT cũ vẫn được dùng trong SAT Digital?

Đầu tiên, tất cả các nội dung liên quan đến Punctuation sẽ được giữ lại và đây là phần chính nhất trong đề thi SAT Digital cho phần Writing. Dạng câu hỏi này không quá khó nhưng thực sự yêu cầu các bạn phải chăm chỉ học hành để nhớ được hết các rules cho việc sử dụng punctuation. Các bạn vẫn có thể dùng đề SAT cũ hiện tại để thực hành cho các dạng câu hỏi này. Lưu ý rằng 1 câu hỏi Writing làm sai có thể khiến các bạn bị trừ 20 cho đến 30 điểm. Do đó, phần Writing là phần “KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LÀM SAI”. 

Thứ hai, dạng câu hỏi tiếp theo được giữ lại sẽ liên quan đến logical cohesion hay cụ thể hơn là transition – tức là cách sử dụng các transition words để thể hiện meaning của câu. Trong bài thi SAT Digital, số câu hỏi phần này chiếm cũng khá nhiều và các bạn cũng cần ôn tập kỹ. Các bạn cũng có thể lấy đề thi SAT Paper hiện tại ra để thực hành cho phần này. Dạng câu hỏi này sẽ khó hơn câu hỏi Punctuation và yêu cầu đọc hiểu cao hơn. Do đó, các bạn cần thực hành kỹ. 

Dạng câu hỏi về Main Theme/Central Idea của đoạn văn cũng được giữ lại nhưng sẽ được tích hợp luôn vào với câu hỏi Reading. Do đó, trong phần Writing sẽ không còn dạng câu hỏi này nữa. Trong đề thi SAT Digital, dạng này sẽ được gọi là “Central Idea and Details”. Tuy nhiên, các bạn có thể cũng không cần phải lấy dạng bài tập này trong Writing để thực hành do format của câu hỏi cũng khác đi nhiều. 

Khi các bạn đăng ký khoá học SAT Digital tại VietAccepted, toàn bộ các nội dung quan trọng của Writing sẽ được tích hợp trên Online Platform với lý thuyết và bài tập để học viên thực hành. Sang giai đoạn luyện thi, giáo viên sẽ biên soạn tài liệu chi tiết để học viên 

Câu hỏi 3: Digital SAT sẽ có thêm câu hỏi mới nào cho Writing?

Đầu tiên, sẽ có 1 câu hỏi mới được thêm vào là Rhetorical Synthesis. Dạng câu hỏi này sẽ có 1 loạt các bullets giống như là notes của 1 học sinh xong rồi đề bài sẽ có yêu cầu là dựa trên các bullets này thì học sinh đó muốn phân tích nghiên cứu điều gì đó. Các bạn cần tìm đáp án nào sẽ trả lời được đùng yêu cầu.

Câu hỏi tham khảo 

Câu hỏi 4: Các dạng câu hỏi của đề thi SAT Digital mới?

Phần Writing của SAT Digital mới sẽ có 4 phần chính như sau:

Phần 1: Standard English Convention

Phần này bao gồm

  • Boundaries
  • Form, Structure, and Sense

Phần 2: Expression of Ideas

Phần này bao gồm

  • Transitions
  • Rhetorical Synthesis 

Format cho các câu hỏi sẽ như sau 

Câu hỏi Standard English Convention

Which choice completes the text so that it conforms to the conventions of Standard English?

Câu hỏi  Transitions is as follows:

Which choice completes the text with the most logical transition?

Câu hỏi The Rhetorical Synthesis

The student wants to do sth. Which choice most effectively uses relevant information from the notes to accomplish this goal?

Để chuẩn bị tốt nhất cho bài thi SAT Digital mới, các bạn có thể tham khảo khoá học SAT Digital của VietAccepted 

Tài liệu ôn thi SAT Digital: LINK DOWNLOAD