7 tips để được band 7 IELTS Writing Task 2

Chào các bạn

Bài thi Writing Task 2 của IELTS luôn là phần làm khó thí sinh nhất, đặc biệt là làm sao để có thể thi được 7 điểm cho phần thi Writing.

Trong bài viết dưới đây VietAccepted sẽ tổng hợp kinh nghiệm ôn thi band 7 được dẫn nguồn từ chia sẻ của các chuyên gia IELTS của IDP để mọi người tham khảo nhé. 

Bước 1: trả lời tất cả mọi phần của câu hỏi 

Bài thi IELTS Writing Task 2 yêu cầu các bạn phải viết một bài luận để thảo luận về 1 chủ đề cụ thể. Các bạn cần đọc câu hỏi cẩn thận để đảm bảo mọi câu hòi đều được trả lời trong bài viết. Ví dụ, trong câu hỏi dưới đây, các bạn cần làm đủ 3 việc để đạt được band điểm cao 

 1. Present one view 
 2. Present the other view 
 3. Present your opinion 

Example question:  

Some people think that wild animals should not be kept in zoos. Others believe that there are good reasons for having zoos.

Discuss both these views and give your own opinion. 


Present one view and then the other view, and then present your opinion

Wild animals are kept in zoos all over world. At present, zoos are a tourist attraction in many countries and need wild animals to attract vistors. I beleve that wild creatures should not be kept in zoos and there should be alternative ways to see them.  

There are many good reasons for having zoos in our cities. Most importantly, they attract tourists and make money for city. Visitors get chance to see wild animals that they would not see unless they travelled far away. Rare species, like Chinese panda, or Indian tiger, or African rhino for example, are endangered and if we had no zoos they would die. Zoos care for these aminals and give us chance to see them. Therefore, we cannot underestimate teh educational importance of zoos.  

However, many people feel that wild animals should be free. They should not be kept in cages and small areas in zoo. This is cruel for animal and they often die because they is not in natural habitat. We frequently see news story about rare animals dying in zoos or getting sick because area is not big enough or suitable for wild animals like lions or polar bears. Also, these animals are unhappy and sometimes attack humans. Caging wild animals is unhealthy for the animals and is cruel. 

Both views put forward valid points, however, I strongly believe that zoos are no place for wild animals. If animals need to be cared for, they should be looked after in theier natural habitat in game parks or wildlife reserves. Goverments should look after the precious wild animals at their country and should close down zoos that profit from them. 

In conclusion, although people believe that zoos are good places to keep wild animals because they can earn money and educate people, I feel that we do not need zoos anymore. We can look at wild animals on the internet and we can feel happy knowing that they are free. 

Bước 2: Đưa ra quan điểm rõ ràng 

Mặc dù bạn đang trình bày về nhiều quan điểm khác nhau trong bài viết, bạn luôn cần đưa ra một quan điểm rõ ràng. Điều này có nghĩa bạn cần để examiner biết rằng quan điểm của bạn về chủ đề đang được hỏi là gì. Quan điểm này cần được thể hiện rõ ràng trong suốt bài viết từ mở bài đến thân bài và kết bài. 

 • Both views put forward valid points, however, I strongly believe… 
 • However, many people feel that… 
 • I believe that wild creatures should not be kept in zoos… 

Bước 3: Sắp xếp bài viết hợp lý.

Bài viết của các bạn cần trình bày các ý tưởng một cách mach lạc bằng việc sử dụng các đoạn văn để trình bày và phát triển ý tưởng. Các bạn có thể tham khảo các hướng dẫn dưới đây để sắp xếp bài viết của imình hợp lý 

 • Show the reader where to start with an introduction paragraph.  
 • Present ideas that are important and then, elaborate further.  
 • Conclude the essay with your opinion on the question.  
 • Develop a clear idea within each paragraph.  
 • Make it easy for the examiner by leaving a space between each paragraph.  

Essay example 

Introduction 

Wild animals are kept in zoos all over world. At present, zoos are a tourist attraction in many countries and need wild animals to attract vistors. I heire that wild creatures should not be kept in zoos and there should be alternative ways to see them. 

First view 

There are many good reasons for having zoos in our cities. Most importantly, they attract tourists and make money for city. Visitors get chance to see wild animals that they would not see unless they travelled far away. Rare species, like Chinese panda, or Indian tiger, or African rhino for example, are endangered and if we had no zoos they would die. Zoos care for these aminals and give us chance to see them. Therefore, we cannot underestimate he educational importance of zoos. 

Second view 

However, many people feel that wild animals should be free. They should not be kept in cages and small areas in zoo. This is heir for animal and they often die because they is not in natural habitat. We frequently see news story about rare animals dying in zoos or getting sick because area is not big enough or suitable for wild animals like lions or polar bears. Also, these animals are unhappy and sometimes attack humans. Caging wild animals is unhealthy for the animals and is cruel.  

My opinion 

Both views put forward valid points, however, I strongly believe that zoos are no place for wild animals. If animals need to be cared for, they should be looked after in heir natural habitat in game parks or wildlife reserves. Goverments should look after the precious wild animals at their country and should close down zoos that profit from them. 

Conclusion 

In conclusion, although people believe that zoos are good places to keep wild animals because they can earn money and educate people, I feel that we do not need zoos anymore. As far as I am concerned, wild animals should be set free. 

Bước 4: Sử dụng các công cụ liên kết (linking devices)

Các công cụ liên kết câu hay từ nối được sử dụng để kết nối các từ và cấu trúc nhằm mục địch giúp bài viết có sự kết nối chặt chẽ. Các công cụ này giống như kéo dán là nối các câu và ý tưởng với nhau. Các bạn có thể tham khảo bảng dưới đây về các linkers thường dùng 

On one hand Whereas
On the other hand Because
Firstly Similarly
Another Finally
However Nevertheless
Despite Consequently
Although In conclusion
Regardless In addition
For example As a result
Therefore Undoubtedly

Bước 5: Đa dạng từ vựng khi viết bài 

Writing is a means of communicating your thoughts and ideas to the reader. Therefore, make use of vocabulary that is easy to understand. Also, only use words that you can easily spell. Use words that go naturally together – collocation, and include idiomatic language/phrasal verbs in your essay. This proves to the examiner that you can use a range of vocabulary. And finally, check for spelling errors and typos after you complete your writing task. 

Lexical Resources là một trong 4 tiêu chí chấm điểm quan trọng. Chúng ta biết rằng Writing chính là một công cụ để giao tiếp và trình bày ý tưởng của mình. Do đó, các bạn cần sử dụng các từ vựng một cách dễ hiểu nhất. Nên sử dụng các cụm từ thường đi một cách tự nhiên với nhau (collocation) cũng như các phrasal verbs trong bài viết. Điều này chứng minh với examiners rằng các bạn có thể sử dụng đa dạng từ vựng. Cuối cùng, đừng quên kiểm tra lỗi spelling hay typos sau khi viết bài xong. 

Ví dụ về collocation 

 • Tourist attraction  
 • Alternate ways  
 • Rare species  
 • Natural habitat  

Ví dụ về  of idiomatic language and phrasal verbs: 

 • To be cared for  
 • Close down  
 • Make money  
 • Chance to see  
 • Looked after

Bước 6: sử dụng ngữ pháp chính xác 

Để đạt được band 7, các bạn cần kết hợp cả câu đơn và câu phức trong bài viết. Hơn nữa, bài viết cần có nhiều câu không có lỗi ngữ pháp nào cả. Cách duy nhất để làm điều này? Câu trả lời chính là thực hành. 

Examples of grammatical structures

Articles Most importantly, they attract tourists and make money for (the) city; visitors get (a) chance
Subject/verb agreement because they is (are) not in natural 
Prepositions wild animals at (in) their country 
Plurals We frequently see news story (stories)
Punctuation Most importantly, they attract tourists and make money for the city.

Bước 7: luôn kiểm tra lại bài sau khi viết 

Even after you produce a perfect essay, you may make careless spelling and grammatical mistakes. These can easily be eliminated if you check your essay thoroughly. Ask yourself the following questions once you complete your writing task. 

Ngay cả sau khi các bạn đã viết xong một bài viết dường như rất hay và hoàn hảo, các bạn vẫn có thể bị trừ điểm ở những lỗi spelling hay lỗi ngữ pháp nhỏ nào đó. Điều này có thể tránh được nếu các bạn dành 5 phút cuối giờ để kiểm tra kỹ từng câu trong bài một. 

Hãy hỏi mình các câu hỏi sau như một check-list sau khi các bạn đã hoàn thành bài viết 

 • Did I answer all parts? 
 • Did I use paragraphs? 
 • Did I use linkers? 
 • Did I use punctuation? 
 • Did I check my work? 
 • Is my spelling correct and did I use a range of vocabulary? 
 • Did I use complex sentence structures? 

Tham khảo các bài viết chia sẻ kinh nghiệm học và ôn thi Writing khác 

4 bộ sách học IELTS tốt nhất – Tài liệu luyện thi 

Phát triển ideas cho Task 2 – Sử dụng ví dụ cho bài thi Writing Task 2.

Phương pháp học thi cấp tốc lên band 7 

Học IELTS Online uy tín ở đâu – địa điểm học phù hợp 

Giới thiệu hệ thống Online Platform luyện IELTS của VietAccepted 

Lớp học IELTS Online tại VietAccepted